Notes leGAls

Informació general
En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic:

Titular de la pàgina web: Temps de tòfona

Temps de tòfona està domiciliada a Ferran Alsina 7, Roda de Ter (Barcelona). Adreça de correu electrònic de contacte: temps@tempsdetofona.com. A través del seu web, www.tempsdetofona.com, Temps de tòfona posa a disposició dels usuaris d'Internet informació sobre l'empresa i els serveis que ofereix. Tel. +34696502721

Propietat intel·lectual
© Copyright 2016 Temps de tòfona, tots els drets d'explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d'aquesta pàgina web són propietat de Temps de tòfona. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Tampoc s'autoritza:
* La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Temps de tòfona per mitjà de "framing".
* La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no sigui de Temps de tòfona mitjançant "in line linking".
* L'extracció d'elements del lloc web causant perjudici a Temps de tòfona, de conformitat amb les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
Temps de tòfona no assumeix la responsabilitat de les infraccions en què puguin incórrer els usuaris ni dels danys i perjudicis causats per la utilització d'aquesta web i es reserva el dret d'actualització i modificació de la informació sense previ avís. Temps de tòfona no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. L'única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l'accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat
Les dades que l'usuari faciliti voluntàriament a través d'aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s'incorporaran a un fitxer propietat de Temps de tòfona permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Així mateix, aquestes dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:

Temps de tòfona
Ferran Alsina
08510 - Roda de Ter, Barcelona

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, en el curs normal del seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals està implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. Es tracta d'informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podria, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre'n la identificació dels mateixos. Aquestes dades s'utilitzen amb l'exclusiva finalitat d'obtenir informació estadística anònima sobre l'ús del lloc web, així com també per controlar el seu correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.